Diğer Bağlantı Elemanları

En Çok Tercih Edilen Ürünlerimiz


Tüm Ürünlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Katalog Talebinde Bulunabilirsiniz »


 

İki veya daha fazla malzemeyi, parçayı mekanik olarak birleştiren her türlü elemana bağlantı elemanı denir. Bağlantı elemanlarına örnek; vida, civata, somun, rondela, perçin, saplama, segman, pul gibi parçalardır. Kaynak, lehim, yapıştırma uygulamaları da bağlantı elemanları çeşitlerindendir.

Bağlantı Elemanları Çeşitleri

Bağlantı elemanları çeşitleri genellikle çözülebilen ve çözülemeyen elemanlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.
Çözülemeyen bağlantı elemanları, monte edildikten sonra sökülememektedirler. Bu gruptaki elemanlar; kaynak, lehim, perçin ve yapıştırma elemanlarıdır. Bunlardan kaynak uygulaması birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Kaynak işlemi, uygun bileşimde metalin iki malzeme arasına eritilerek konması ile yapılmaktadır. Çeşitli kaynak yöntemleri vardır. Bunlar; elektrik ark kaynağı, tig kaynağı, toz altı kaynağı, mig-mag kaynakları ve oksiasetilen kaynağıdır.

Hidrolik Bağlantı Elemanları

Hidrolik bağlantı elemanları içerisnde çözülebilen  ise, monte edildikten sonra sökülebilen elemanlardır. Bunlara örnek olarak; vida, civata, perno, somun, pim, kama, mil-göbek bağlantılarıdır.
Bu grubun en yaygın kullanılan bağlantı elemanı vidalardır. Tek bir makinada yüzlerce vida kullanılabilmektedir. Vidaların bağlantı işlevi dışında da çeşitli işlevleri vardır. Bunlar; ayar yapma, hareket iletimi ve malzeme iletimi gibi fonksiyonlardır.

Vidalar farklı profillerde imal edilmekte ve kullanım amacına göre adlandırılmaktadırlar. Üç farklı profilde kullanılan vidalar; üçgen vida profili, trapez/testere vida profili ve yuvarlak vida profilidir. Üçgen profile sahip vidalar genellikle bağlantılarda, trapez/testere profilli vidalar hareket iletimi amaçlı kullanılmaktadırlar. Yuvarlak profilli vidalar ise, açık havaya maruz ve çok sık bir şekilde sökülüp takılan bağlantılarda tercih edilmektedirler.

Ahşap Bağlantı Elemanları

Ahşap bağlantı elemanları pazarında toplamda yaklaşık olarak 3500 farklı ürün yer almaktadır. Otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya, inşaat ve mobilya sektörleri başta olmak üzere neredeyse tüm imalat sektörlerinde kullanılması mecburi olan ürünlerdir. Bu zorunluluktan hareketle; ülkemizde çok fazla gündemde ve popüler olmayan bu sektör, olmazsa olmaz bir pazardır ve her geçen sene işlem hacmi hızla büyümektedir.